Østnesbakkan.
Leksdaln
FV 72
Åpning av fornyingsprosjektet innhered